Kursy motocyklowe kategorii A, A2, A1, AM

 

tabela

 

Oprócz spełnienia warunków wiekowych w zależności od kategorii należy posiadać badania lekarskie oraz posiadanie profilu PKK ( pomagamy w wyrobieniu wymaganych dokumentów).

 

Kurs składa się:

  • wykładów teoretycznych

  • jazd praktycznych

  • kursu z zakresu pierwszej pomocy

  • materiały do nauki – podręcznik oraz płyta cd

 

Część teoretyczna obejmuje wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym oraz techniki prowadzenia pojazdu, wykorzystywania środków ochrony.

 

Część praktyczna obejmuje przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy, jazdę zgodnie z przepisami ruchu drogowego, podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.

 

Zapewniamy środki ochronne do bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim oraz na placu manewrowym.

 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.

Po zrealizowaniu szkolenia praktycznego, pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego, kursant otrzymuje zaświadczenie oraz inne dokumenty, uprawniające do zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

 

Organizujemy także jazdy doszkalające na motocyklu dla kursantów z innych ośrodków szkolenia kierowców zgodnie wymogami ustawy o kierujących pojazdami z dn.19.01.2013.