Kategoria B

 

Warunki przystąpienia do kursu ( pomagamy w wyrobieniu wymaganych dokumentów):

  • ukończone 17 lat i 9 miesięcy

  • posiadanie badań lekarskich

  • posiadanie profilu PKK

 

Kurs składa się z:

  • wykładów teoretycznych

  • jazd praktycznych

  • kursu z zakresu pierwszej pomocy

  • materiały do nauki – podręcznik oraz płyta cd

 

Część teoretyczna obejmuje wykłady z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym oraz techniki prowadzenia pojazdu, wykorzystywania środków ochrony.

 

Część praktyczna obejmuje przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy, jazdę zgodnie z przepisami ruchu drogowego, podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.

 

Po zrealizowaniu szkolenia praktycznego, pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego, kursant otrzymuje zaświadczenie oraz inne dokumenty, uprawniające do zapisania się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

 

Organizujemy także jazdy doszkalające dla kursantów z innych ośrodków szkolenia kierowców zgodnie wymogami ustawy o kierujących pojazdami z dn.19.01.2013.